"Αποψη της Γκαμήλας από τη Μονή Στομίου"

Φωτο: Αθανάσιος Δημάκας
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα               Περιεχόμενα του Περιοδικού σε μορφή pdf